Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/badania-na-myszach-szansa-zwiekszenia-skutecznosci-in-vitro.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/badania-na-myszach-szansa-zwiekszenia-skutecznosci-in-vitro.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/badania-na-myszach-szansa-zwiekszenia-skutecznosci-in-vitro.php on line 32

Myszy In Vitro SPR
Badania na myszach szansą na zwiększenie skuteczności zapłodnienia in vitro

Autor:
Dr Anna Ajduk
Laureatka programów KOLUMB i START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jest współautorką odkrycia, które może mieć duży wpływ na zwiększenie skuteczności zapłodnienia metodą in vitro. Wyniki badań publikuje Nature Communications”..


Naukowcy wykazali, że na podstawie obserwacji zmian w cytoplazmie zapłodnionej komórki jajowej myszy można oszacować potencjał rozwojowy zarodków. Wiedza ta może przyczynić się do opracowania łatwej i bezpiecznej metody pozwalającej na wybranie i transfer tylko tych zarodków, które rzeczywiście mają szansę się rozwinąć. – Mamy nadzieję, że opracowana przez nas technika znajdzie w przyszłości zastosowanie w klinikach leczenia bezpłodności, a także w ośrodkach prowadzących programy zapłodnienia in vitro (IVF) zwierząt hodowlanych i zagrożonych wyginięciem – mówi dr Anna Ajduk, która była głównym wykonawcą projektu badawczego realizowanego pod kierownictwem prof. Magdaleny Żernickiej-Goetz na University of Cambridge we współpracy z Oxford University i Cardiff University.

Metoda przyjęta przez badaczy opierała się monitorowaniu ruchów cytoplazmy wywołanych w komórce jajowej przez zapłodnienie. Cytoplazma wypełnia każdą komórkę i jest rodzajem „żelu”, na który składają się różne białka, cukry, RNA i wiele innych substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komórki. – Cząsteczki tego żelu cały czas się poruszają i to właśnie te ruchy filmowaliśmy, używając mikroskopu połączonego z kamerą, a następnie poddaliśmy komputerowej analizie – wyjaśnia dr Ajduk. Okazało się, że na skutek zapłodnienia prędkość ruchów cytoplazmy zaczyna się w sposób okresowy zmieniać. Co więcej, naukowcy odkryli, że zmiany te korelują ze zmianami poziomu jonów wapniowych w zarodku oraz że prędkość ruchów cytoplazmy zależy od funkcjonalności cytoszkieletu – białkowego rusztowania odpowiedzialnego za kształt komórek oraz tworzącego wewnątrzkomórkowe „autostrady”, po których przemieszczają się poszczególne elementy komórki. Na podstawie obserwacji ruchów cytoplazmy naukowcy mogli zatem uzyskać cenne informacje dotyczące zmian w poziomie jonów wapnia i jakości cytoszkieletu, co pozwoliło na ocenienie potencjału rozwojowego zarodków. – Zarodki sklasyfikowane przez nas jako dobrze rokujące były w stanie rozwinąć się w młode myszy trzykrotnie częściej niż zarodki sklasyfikowane jako rokujące źle. Choć nasza metoda musi przejść jeszcze szereg testów, by znaleźć zastosowanie przy ocenie potencjału zarodków innych gatunków zwierząt i zarodków ludzi (nad czym obecnie pracujemy), wierzymy, że potencjalne korzyści z niej płynące są ogromne – mówi dr Ajduk. Badania były finansowane przez Wellcome Trust.

Dr Anna Ajduk (ur. 1 maja 1979 r.) jest biologiem. Ukończyła studia na Wydziale Biologii UW. W 2007 r. obroniła rozprawę doktorską, za którą otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję adiunkta w Zakładzie Embriologii Uniwersytetu Warszawskiego (aktualnie na urlopie naukowym). Laureatka wielu stypendiów, m.in. stypendium START i KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie przebywa na finansowanym przez Wellcome Trust stażu podoktorskim na University of Cambridge.

Informacje prasowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – 2011 r. 

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/badania-na-myszach-szansa-zwiekszenia-skutecznosci-in-vitro.php on line 60

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/badania-na-myszach-szansa-zwiekszenia-skutecznosci-in-vitro.php on line 60

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/badania-na-myszach-szansa-zwiekszenia-skutecznosci-in-vitro.php on line 60