Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/in-vitro-w-judaizmie.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/in-vitro-w-judaizmie.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/in-vitro-w-judaizmie.php on line 32

In vitro w Judaizmie
Na temat in vitro w judaizmie już zostały napisane opasłe tomy. Dyskusje trwają, a nauka dostarcza nam wciąż nowych zagadek. Spróbujmy przyjrzeć się podstawowym kryteriom. Co przemawia za in vitro? Historie biblijnych Sary, Racheli i Chany pokazują, że bezpłodność nie jest karą, a przynajmniej nie tylko. Może być wyzwaniem, drogą do Boga i spełnienia przeznaczenia całych narodów. Chana mówi: „jeśli nie będę miała syna – będę jak martwa”. W innym miejscu Midrasz Hallaha interpretuje słowa Tory: „Haj Ba Hem” – „Żyj w przykazaniu” – Midrasz interpretuje – „sze lo jamut ba hem” – „abyś w nich nie umarł”. Przykazania nie mogą stanąć na drodze życiu. Jeśli możemy ocalić życie, powinniśmy to zrobić, łamiąc wszystkie przykazania, poza trzema: bałwochwalstwem, cudzołóstwem oraz morderstwem (dozwolone jest zabicie osoby zagrażającej życiu – co też zresztą uzasadnia aborcję w przypadkach zagrożenia życia matki). Jeśli więc możemy leczyć chorobę, która w opinii Chany może zagrozić jej życiu i pozwolić wyjść naprzeciw przeznaczeniu, należy uczynić jak najwięcej złamać każde inne przykazanie czy słowa Chany przekonują nas, że in vitro ratuje życie i zwalnia nas z wszelkich ograniczeń, które nakłada na nas Tora? To nie takie proste. Rabini są ostrożni – czytają tekst do głębi. Nie wyciągają z przypowieści i metafor wniosków o charakterze prawnym. Tak, mamy obowiązek rozmnażania się i zaludniania ziemi, kto tego nie czyni – grzeszy. Z drugiej strony musimy rozważyć kilka spraw. Końcowa myśl jest taka, że obecność rabina i lekarza przy pacjencie na każdym etapie leczenia – to nie tylko wymiar medyczny, by przestrzegane były standardy etyczne i prawno-religijne (wymogi żydowskiego prawa religijnego – hallahy), ale również dawanie wsparcia emocjonalnego rodzinie. Wiadomo bowiem, to również jest opisane w naszej tradycji, że bezpłodność jest źródłem ogromnego cierpienia, może też być źródłem kryzysu emocjonalnego, dlatego bardzo ważna jest obecność osoby duchownej, która chroni pacjentów przed rozterkami natury religijnej. Duchowny sam ustala z lekarzem procedury postępowania, a następnie konsultują decyzje z przyszłymi rodzicami – to pomaga rodzinie przejść przez ten proces, oszczędzając im napięć i rozterek natury religijnej i etycznej. Oczywiście też wspiera ich duchowo i emocjonalnie. To samo dzieje się w każdej innej sytuacji ciężkiej choroby, poważnych zabiegów medycznych oraz urodzin czy procesu zakończania życia. Społeczności żydowskie uważają za największy swój obowiązek odwiedzanie rodzin osób chorych i pomaganie im. Dotyczy to nie  tylko bliskich znajomych czy członków tej samej społeczności. Miriam Gonczarska
ekspert ds. judaizmu i edukacji żydowskiej, koordynatorka Projektu Społeczności Progresywnej Chawura Ec-Chaim przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, sekretarz Rady Religijnej ZGWŻ Bibliografia
dr Julia Makosz (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ w Krakowie),
Zapłodnienie in vitro w świetle żydowskiego prawa religijnego

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/in-vitro-w-judaizmie.php on line 65

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/in-vitro-w-judaizmie.php on line 65

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/in-vitro-w-judaizmie.php on line 65