Numer I

Analiza bazy CochraneOncofertility - współczesne możliwości prewencji płodności u pacjentów onkologicznych

Prokreacja wspomagana medycznie w Polsce – profesjonaliści wobec problemów prawnych

Etyczne aspekty leczenia metodami technik wspomaganego rozrodu

Sprawozdanie z II-go Światowego Kongresu Prezerwacji Płodności

Badania na myszach szansą na zwiększenie skuteczności in vitro

In vitro w Judaizmie

Co nowego w medycynie rozrodu, czyli przegląd piśmiennictwa

Assisted Reproduction in Poland - professionals attitude to legal regulations