Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Embryoscope-nowy-system-do-ciaglego-monitorowania-zarodkow-w-laboratorium-ART.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Embryoscope-nowy-system-do-ciaglego-monitorowania-zarodkow-w-laboratorium-ART.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Embryoscope-nowy-system-do-ciaglego-monitorowania-zarodkow-w-laboratorium-ART.php on line 32

Embryoscope – nowy system do ciągłego

monitorowania zarodków w laboratorium ART
Autor:
Mgr Anna Kaczmarek-Sroka
Mgr biologii, absolwentka wydziału biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik laboratorium wspomaganego rozrodu Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niepłodności MedART* z 10- letnim stażem pracy. * Kierownik Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niepłodności MedART - Dr n. med. Tomasz Żak.


Niepłodność jest problemem społecznym. Mimo, że metody wspomaganego rozrodu są stosowane w medycynie od ponad 30 lat, wskaźnik sukcesu pozostaje wciąż daleki od idealnego (średnio 1 na 4-5 cykli kończy się narodzinami dziecka), a koszty związane z procedurą często przekraczają możliwości wielu par dotkniętych tym problemem. Pozytywny rezultat zapłodnienia pozaustrojowego wiąże się jednak nieodłącznie z ryzykiem powikłań, wśród których istotny procent stanowi ciąża mnoga.

Kluczowym momentem każdego zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego jest dokonanie wyboru najlepiej rokujących zarodków do transferu. Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej powikłania ich liczba nie powinna przekraczać 2. Wiele ośrodków dąży do wykonywania tylko transferów pojedynczych zarodków. Zwrócić należy uwagę na fakt, że pomimo ponad 30 lat badań naukowych poświęconych kryteriom selekcji najlepszych zarodków, większość transferowanych zarodków (65-90%) ulega zatrzymaniu w rozwoju i obumiera krótko po transferze. Niski wskaźnik sukcesu przeprowadzanych obecnie procedur IVF wiąże się po części z niemożnością obiektywnej oceny, które z zapłodnionych oocytów cechują się najwyższym potencjałem rozrodczym i powinny być wybrane do transferu. Klasyczne procedury selekcji bazują na morfologicznej ocenie zarodka w oparciu o 3 do 4 punktów czasowych w trakcie jego rozwoju z zastosowaniem standardowego mikroskopu. Powszechnie uznanym jest fakt, że procedury te wymagają udoskonalenia zarówno w sensie ilościowym jak i jakościowym. Unisense Fertilitech A/S stworzył zaawansowany inkubator EmbryoScope Embryo Monitoring System pozwalający na szybką i nieinwazyjną ocenę poszczególnych stadiów rozwoju zarodka w oparciu o nowatorskie rozwiązanie polegające na analizie serii czasowej obrazów (time-lapse). Aktualnie Unisense posiada swoje inkubatory w wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie. Na świat przyszły już pierwsze dzieci z zarodków inkubowanych w EmbryoScope. Do najważniejszych zalet tego systemu należą:

Ocena zarodków hodowanych w EmbryoScope odbywa się z użyciem wszystkich klasycznych parametrów poszerzonych o nowe, takie jak:

Do zalet EmbryoScope należą także cechy wpływające na zapewnienie wysoce stabilnego środowiska rozwoju dla zarodków. Wśród nich wymienić można:

Istotnym uzupełnieniem inkubatora EmbryoScope jest stacja robocza EmbryoViewer, której oprogramowanie pozwala zarówno na obserwację i ocenę rozwoju zarodków w czasie rzeczywistym, jak i na zaawansowaną analizę z wykorzystaniem danych retrospektywnych. System pozwala na prowadzenie indywidualnej dokumentacji 4D wszystkich zarodków każdego pacjenta (rys. 3).

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności MedART jako pierwszy w Polsce wyposażył laboratorium embriologiczne w EmbryoScope w lipcu 2011. Jako jego użytkownicy możemy stwierdzić, że możliwości jakie oferuje system w zakresie oceny rozwoju zarodków otwierają nowe perspektywy dla laboratorium wspomaganego rozrodu i z pewnością wpływają na wskaźniki sukcesu. Warto zaznaczyć, że dzięki unikalnemu systemowi współpracy, producent systemu EmbryoScope jest w stanie ciągle udoskonalać swoje oprogramowanie w oparciu o informacje zwrotne napływające z poszczególnych ośrodków. Obecnie dysponujemy danymi z ponad 200 cykli, z których wyniki postaramy się przybliżyć czytelnikom w następnym numerze.

 
 

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Embryoscope-nowy-system-do-ciaglego-monitorowania-zarodkow-w-laboratorium-ART.php on line 97

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Embryoscope-nowy-system-do-ciaglego-monitorowania-zarodkow-w-laboratorium-ART.php on line 97

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Embryoscope-nowy-system-do-ciaglego-monitorowania-zarodkow-w-laboratorium-ART.php on line 97