Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/In-vitro-prawoslawny-punkt-widzenia.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/In-vitro-prawoslawny-punkt-widzenia.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/In-vitro-prawoslawny-punkt-widzenia.php on line 32

In vitro – prawosławny punkt widzenia
Autor:
Ks. Paweł Stefanowski
Duchowny parafii prawosławnej


Zgodnie z duchem cerkiewnej ekonomii zbawienia, poddanie się zabiegowi pozaustrojowego zapłodnienia spotyka się czasem z warunkową akceptacją duchownych, lecz zawsze ma ona zastosowanie do konkretnych przypadków, w których małżeństwo zwraca się z prośbą o pozwolenie i błogosławieństwo.

Jednakże w takich wypadkach, które zdarzają się niezmiernie rzadko, wiąże się to z pewnymi ograniczeniami, m.in. wszystkie zarodki powinny być wszczepione, a nasienie winno być pobierane od męża. Nauka Kościoła jasno określa moment poczęcia jako początek nowego życia i określa go aktem bogoludzkim. Działanie Boże wiąże się z aktem prokreacji rodziców. W taki oto sposób życie przekazane przez rodziców ma swe źródło w Bogu. Jako świadectwo przywołać należy Pismo Święte, w którym znajdziemy wiele przykładów na pełen szacunek oraz miłość związaną z poczęciem i życiem w łonie matki. Poczęcie, jako pierwsza chwila istnienia, pozostaje w ścisłym związku ze stwórczym działaniem Boga. Uznając zatem ludzkie życie od pierwszej chwili istnienia za święte i nienaruszalne, Kościół prawosławny przychyla się do przekonania, iż metody sztucznej prokreacji są sprzeczne z jego nauką. Według większości prawosławnych teologów metoda in vitro jest niezgodna z ogólnie przyjętą integralną koncepcją natury i osoby ludzkiej, stworzonej przez Boga. Uważają oni, iż pełna akceptacja tej metody doprowadzi do uprzedmiotowienia człowieka, wpływając jednocześnie destrukcyjnie na pojmowanie miłości mężczyzny i kobiety w wymiarze duchowym, moralnym, fizycznym i psychicznym, wypaczając jednocześnie sens ludzkiej płciowości i seksualności. Osoby bezdzietne nie są osobami chorymi, chociaż w pewnych wypadkach ich bezdzietności towarzyszy dyskomfort, czy też swego rodzaju wewnętrzne cierpienie.

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/In-vitro-prawoslawny-punkt-widzenia.php on line 56

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/In-vitro-prawoslawny-punkt-widzenia.php on line 56

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/In-vitro-prawoslawny-punkt-widzenia.php on line 56