Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Sprawozdanie-z-drugich-warsztatow-dla-uzytkownikow-Embryoscope-Embryo-Monitoring-System.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Sprawozdanie-z-drugich-warsztatow-dla-uzytkownikow-Embryoscope-Embryo-Monitoring-System.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Sprawozdanie-z-drugich-warsztatow-dla-uzytkownikow-Embryoscope-Embryo-Monitoring-System.php on line 32

Sprawozdanie z drugich warsztatów dla użytkowników

Embryoscope Embryo Monitoring System
Autor:
Dorota Kaczmarek
Absolwentka Biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Embriolog z 7 -letnim doświadczeniem zdobytym w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Niepłodności MedART w Poznaniu.


Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Medart, jako jeden z około 100 ośrodków na całym świecie, wykorzystujący EmbryoScope w codziennej pracy laboratorium IVF (praktyce ART), miał zaszczyt uczestniczyć już w drugim szkoleniu zorganizowanym przez Unisense Fertilitech A/S w Aarhus, Danii w dniach 12-13 kwietnia b.r.

Szkolenie dedykowane było opracowaniu standardowej metody selekcji zarodków do transferu i mrożenia. Toczyło się wiele dyskusji dotyczących definicji wyodrębnienia najważniejszych morfokinetycznych parametrów, które określałyby prawidłowo rozwijający się zarodek. Określono również cechy morfokinetyczne, które dyskwalifikują wybór zarodka do transferu, określając go jako zarodek o niskim potencjale implantacyjnym.

Innowacyjny system EmbryoScope/EmbryoViewer umożliwia hodowlę zarodków, dynamiczne monitorowanie ich rozwoju oraz ocenę poszczególnych stadiów rozwojowych zarodka dzięki analizie serii czasowej obrazów (timelapse). Udowodniono, że kluczowe w rozwoju dobrze rokującego zarodka są czasy jego podziału do trzech (t3) i pięciu blastomerów (t5). Dodatkowym, równie ważnym kryterium selekcji, jest wczesny podział zygoty do stadium dwóch blastomerów (t2). Ponieważ podział zarodka od 2 do 4 blastomerów ma zwykle miejsce między 37 a 41 godziną po zapłodnieniu, co w większości klinik przypada w drugim dniu hodowli we wczesnych godzinach rannych, a to uniemożliwia obserwację przez biologa w czasie rzeczywistym. Dzięki EmbryoMonitoring System i retrospektywnej analizie jesteśmy zdolni do dokładnego określenia czasów podziałów zarodka.

Kolejnym wskaźnikiem potencjału implantacyjnego zarodka są również takie parametry, jak synchronia drugiego (s2) i trzeciego podziału zarodka (s3) oraz czasy replikacji DNA określane jako cykl komórkowy (cc1, cc2).

Do kryteriów morfologicznych, które w większości przypadków znacząco obniżają potencjał implantacyjny, nawet rzędu 80%, należą:

Niesynchroniczny podział zarodka i zjawisko polinukleacji, w większości przypadków jest bardzo trudny do obserwacji w warunkach standardowej hodowli w inkubatorze. Dzięki możliwości obserwacji rozwoju zarodków w czasie rzeczywistym, jak i analizie opartej na danych retrospektywnych, za pomocą programu EmbryoViewer jesteśmy zdolni do selekcji prawidłowo rozwijających się zarodków przeznaczonych do transferu.

Cennym doświadczeniem nabytym podczas szkolenia dla użytkowników Embryscope Embryo Monitoring System były zajęcia praktyczne. Uczestnicy szkolenia mieli do dyspozycji stanowiska komputerowe z oprogramowaniem EmbryoViewer, na których przeprowadzone były ćwiczenia w grupach, posługując się autentycznymi przykładami zarodków ludzkich. Ćwiczenia te pozwalały na wymianę doświadczeń między uczestnikami i były podstawą do dyskusji na forum oraz miały na celu przyczynić się do stworzenia standaryzacji oceny morfokinetycznej zarodków.

W ramach efektywnej współpracy i ciągłego udoskonalania instrumentu producent Unisense Fertilitech planuje na początku przyszłego roku udostępnić obecnym użytkownikom systemu nową wersję oprogramowania EmbryoViewer. Jedną z głównych zalet programu będzie dostępność dwóch modeli selekcji zarodków dla różnych grup pacjentów. Modele oparte będą na zdefiniowanych przez użytkownika kryteriach selekcji.

Na zakończenie warsztatów chętnych zaproszono do zwiedzania przedsiębiorstwa Unisense Fertilitech A/S w Aarthus. Mieliśmy możliwość zobaczenia miejsca, gdzie powstają i są testowane inkubatory, poznaliśmy zespół odpowiedzialny za oprogramowanie EmbryoViewer i szereg ludzi niezbędnych, aby produkt EmbryMonitoring System mógł sprostać oczekiwaniom lekarzy, embriologów, a przede wszystkim pacjentów.


Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Sprawozdanie-z-drugich-warsztatow-dla-uzytkownikow-Embryoscope-Embryo-Monitoring-System.php on line 75

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Sprawozdanie-z-drugich-warsztatow-dla-uzytkownikow-Embryoscope-Embryo-Monitoring-System.php on line 75

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Sprawozdanie-z-drugich-warsztatow-dla-uzytkownikow-Embryoscope-Embryo-Monitoring-System.php on line 75