Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Test-embriologiczny.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Test-embriologiczny.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Test-embriologiczny.php on line 32

Test Embriologiczny
 1. Hipospermia to:
 2. a) brak ejakulatu
  b) brak plemników w ejakulacie
  c) nieprawidłowa żywotność plemników
  d) zbyt mała objętość ejakulatu <1,5 ml


 3. W wyniku pierwszego podziału mejotycznego spermatocytogenezy powstaje:
 4. a) spermatocyt I-rzędu (2n, 4C)
  b) spermatocyt I-rzędu (1n, 2C)
  c) spermatocyt II-rzędu (1n, 2C)
  d) spermatocyt II-rzędu (1n, 1C)


 5. W płynie pęcherzykowym może występować:
 6. a) FSH, LH, PRL, progesteron
  b) albumina, betaglobuliny, kwas hialuronowy
  c) kolagenaza, hialuronidaza, transaminaza, plazmina
  d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe


 7. Które typy komórek, w chwili obecnej, wykorzystuje się w diagnostyce przedimplantacyjnej?:
 8. a) blastomery zarodka prekompakcyjnego, tylko I ciałko kierunkowe, komórki węzła zarodkowego (ICM)
  b) blastomery zarodka prekompakcyjnego, I i II ciałko kierunkowe, komórki trofoktodermy (TE)
  c)blastomery zarodka prekompakcyjnego, tylko II ciałko kierunkowe, komórki węzła zarodkowego (ICM), komórki trofoktodermy (TE)
  d) I i II ciałko kierunkowe, komórki węzła zarodkowego (ICM)


 9. Możliwa etiologia powstania trójprzedjądrzowego oocytu po procedurze IVF:
 10. a) penetracja więcej niż jednego plemnika do oocytu (dispermia/polispermia), niewyrzucenie II ciałka kierunkowego
  b) niedojrzałość oocytu w momencie zapłodnienia, niewyrzucenie II ciałka kierunkowego
  c) niedojrzałość oocytu w momencie zapłodnienia, brak penetracji plemnika do oocytu
  d) niedojrzałość oocytu w momencie zapłodnienia, uszkodzenie osłonki przejrzystej


1. d) 2. c) 3. d) 4. b) 5. a)

Uzasadnienie odpowiedzi na pytanie 1.

Hipospermia jest to zaburzenie charakteryzujące się zmniejszoną objętością ejakulatu (poniżej 1,5 ml). Etiologia hipospermii jest złożona. Za główne przyczyny uważa się: krótki czas abstynencji seksualnej, ejakulację wsteczną, zaburzenia hormonalne, mutacje w genie CFTR. Anomalie anatomiczne oraz funkcjonalne układu moczowo- płciowego również prowadzą do obniżonej objętości (nieprawidłowa budowa, uszkodzenie i infekcje oraz cysty przewodów wyprowadzających, hipogonadyzm). Przy odpowiednim postępowaniu leczniczym część zaburzeń jest odwracalna. Hipospermia, przy prawidłowych pozostałych parametrach nasienia, nie świadczy o całkowitej niepłodności.

Uzasadnienie odpowiedzi na pytanie 2.

Spermatogeneza jest procesem złożonym, na który składa się spermatocytogeneza oraz spermiogeneza. Z diploidalnego spermatogonium (2n, 2c) w wyniku mitozy powstaje spermatocyt I rzędu (2n, 4c – podwojony w fazie S cyklu komórkowego materiał genetyczny z 2c do 4c). Spermatocyt I rzędu wchodzi w I podział mejotyczny, tzw. podział redukcyjny, dając haploidalny spermatocyt II rzędu o redukowanej ilości materiału genetycznego (z 4c do 2c), czyli 1n, 2c. Spematocyt ten przechodzi II podział mejozy o przebiegu podobnym do mitozy. W efekcie całej spermatogenezy powstaje plemnik o zredukowanym o połowę materiale genetycznym, co wyjściowa komórka.

Uzasadnienie odpowiedzi na pytanie 3.

Płyn pęcherzykowy stanowi niezbędne środowisko do rozwoju oocytu. Znajdują się w nim związki transportowane przez krew, jak i wydzielane przez komórki ziarniste i tekalne. Skład płynu pęcherzykowego wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój komórki jajowej, determinując jakość przyszłych zarodków. Głównymi składnikami płynu pęcherzykowego są: woda; glikozaminoglikany: kwas hialuronowy, siarczan chondroityny, siarczan dermatynu; białka: albumina, beta globuliny; enzymy: kolagenaza, transaminaza, hialuronidaza, endopeptydaza; hormony: FSH, LH, prolaktyna, androgeny, estrogeny, progesteron.

Uzasadnienie odpowiedzi na pytanie 4.

Diagnostyka przedimplantacyjna pozwala na genetyczną analizę komórki jajowej lub zarodka przed podaniem ich do macicy. W teorii, do diagnostyki przedimplantacyjnej komórki mogą być pozyskiwane na każdym etapie przedimplantacyjnego rozwoju. W przypadku biopsji jednego bądź dwóch ciałek kierunkowych analizowany jest materiał pochodzący od matki. Biopsja pierwszego ciałka kierunkowego jest wykonana przed procedurą zapłodnienia oocytu, a drugie ciałko kierunkowe pobierane na etapie zygoty po zapłodnieniu. Uzyskany wynik, stwierdzenie obecności lub braku mutacji, pozwala na ocenę zarodka w kierunku monogenicznych chorób, aneuploidii czy translokacji pochodzących od matki.

Uzasadnienie odpowiedzi na pytanie 5.

Przedjądrza zawierają haploidalny zestaw chromosomów pochodzących z oocytu (przedjądrze żeńskie) lub z plemnika (przedjądrze męskie). Prawidłowo zapłodniona komórka jajowa zawiera dwa przedjądrza i dwa ciałka kierunkowe. Kiedy widoczne jest tylko jedno przedjądrze bądź trzy przedjądrza, oocyt jest nieprawidłowo zapłodniony. Około 5% oocytów uwidacznia trójprzedjądrzowe zapłodnienie. W przypadku procedury zapłodnienia in vitro IVF możliwa etiologia trójprzedjądrzowego oocytu, to m.in. penetracja więcej niż jednego plemnika do komórki jajowej (dispermia/polispermia). Powstałe zarodki mogą być triploidalne; XXX, XXY lub XYY. Zygoty uwidaczniające trójprzedjądrzowe zapłodnienie mogą także być wynikiem zapłodnienia haploidalnej komórki jajowej diploidalnym plemnikiem. Następną możliwą przyczyną powstania trójprzedjądrzowej zygoty jest niewyrzucenie drugiego ciałka kierunkowego, które formuje jądro wewnątrz oocytu.


Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Test-embriologiczny.php on line 98

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Test-embriologiczny.php on line 98

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/2/Test-embriologiczny.php on line 98