Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/ESHRE-2012-okiem-embriologa.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/ESHRE-2012-okiem-embriologa.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/ESHRE-2012-okiem-embriologa.php on line 32

ESHRE 2012 – okiem embriologa
Autor:
Mgr Anna Bruszczyńska
Mgr biologii, absolwentka Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, członek European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), pracuje jako embriolog w Laboratorium in vitro w Klinice Invicta w Gdańsku.


Podczas sesji „Embryology – development and quality” na tegorocznym kongresie ESHRE w Istambule przedstawiono szereg ciekawych hipotez i wyników badań dotyczących rozwoju i morfologii zarodków.

Na wykładzie pt. „Delayed cleavage divisions and a prolonged transition between 2- and 4-cell stages in embryos identified as aneuploid at the 8-cell stage by array CGH”[1] przygotowanym przez zespoły z Grecji i Wielkiej Brytanii przedstawiono wyniki obserwacji wczesnych podziałów zarodków oraz ich zastosowanie w celu wyboru najlepiej rokujących zarodków do embriotransferu – wykazano, że opóźnione pierwsze podziały zarodkowe oraz wydłużone przejście z fazy 2- do 4- komórkowej są skorelowane z występowaniem aneuploidii chromosomowych. Autorzy zasugerowali potrzebę dalszych badań na większej ilości zarodków oraz możliwości zastosowania tych obserwacji w praktyce.

Prezentacja pt. „How does aneuploidy affect embryo morphology and development from the cleavage to the blastocyst stage” [2] przy gotowana przez zespół z Wielkiej Brytanii poruszała kwestię wpływu aneuploidii chromosomowych na morfologię i rozwój zarodków od stadium podziałowego do stadium blastocysty. Ogromna większość dobrej jakości zarodków (aż 80%) do 3 dnia rozwoju wykazywała anomalie chromosomowe, co wskazywało na to, że obecność aneuploidii w tych zarodkach miała niewielki wpływ na ich morfologię. Wśród dobrej jakości blastocyst połowa była nieprawidłowych, co również wskazywało na niewielki związek między morfologią i rozwojem a aneuploidiami. Znaczącą różnicę zauważono w przypadku zarodków z wielokrotnymi aneuploidiami (4 lub więcej błędów) – takich zarodków było o wiele więcej w stadium podziałowym niż w stadium blastocysty, gdzie większość nieprawidłowych blastocyst zawierała błędy pojedynczych chromosomów. Co więcej, zaobserwowano występowanie wielokrotnych aneuploidii głównie w blastocystach określonych jako „wczesne” w piątej dobie hodowli. Ponadto blastocysty, w których występowały aneuploidie dotyczące mniejszych chromosomów, nie odróżniały się pod względem morfologii od blastocyst z prawidłową ilością chromosomów. Wnioski te potwierdziły, że aneuploidalne zarodki mogą być morfologicznie prawidłowe i zdolne do implantacji, ale ciąże takie zwykle kończą się poronieniem.

Na wykładzie pt. “Chromosome abnormalities in oocytes and embryos: the origin and impact of aneuploidy” [3] przedstawiono wyniki badań nad występowaniem aneuploidii w oocytach i zarodkach w różnych stadiach rozwoju. Potwierdzono, że występowanie aneuploidii w zarodkach do trzeciej doby hodowli (czyli do momentu aktywacji genomu zarodka) miało niewielki wpływ na ich morfologię. Badania nad ciałkami kierunkowymi wykazały znacznie większą ilość trisomii niż później rzeczywiście obserwowano w zarodkach, co sugeruje, że analiza ciałek kierunkowych może mieć mniejsze znaczenie niż jeszcze do niedawna sądzono. W stadium podziałowym zaobserwowano chwilowy wzrost ilości aneuplodii związany z mozaicyzmem. Ostatecznie zasugerowano, że badanie zarodków w stadium blastocysty daje najbardziej efektywne wyniki i że to właśnie badanie komórek pobranych z blastocysty powinno być preferowane do PGS.

Tematem wykładu pt. „Prediction of pregnancy based on blastocyst morphological quality parameters in cycles with compulsory single blastocyst transfer” [4] było zestawienie ilości uzyskanych ciąż oraz parametrów morfologicznych pojedynczego zarodka w stadium blastocysty podanego podczas embriotransferu. Wykazano, że potencjał do implantacji determinowany był głównie przez stadium rozwoju (wielkość) blastocysty, podczas gdy jakość węzła zarodkowego i trofoektodermy miała drugorzędne znaczenie. Przedstawiono wniosek, że głównym kryterium morfologicznym wyboru blastocysty do transferu powinna być jej wielkość i stopień wylęgania, dodatkowym – jakość węzła zarodkowego, a następnie jakość trofoektodermy.

Podczas wykładu pt. „Caffeine treatment influences to embryo development and morphology in vitro fertilization in mice” [5] zespoły z Japonii zaprezentowały wyniki badań nad wpływem kofeiny na rozwój i morfologię zarodków mysich. Zaobserwowano, że podawanie kofeiny przed pobraniem oocytów wpływało negatywnie na oogenezę, zmniejszało ilość oocytów oraz ilość formowanych blastocyst. Wykazano również, że dodawanie kofeiny bezpośrednio do podłoża miało negatywny efekt na rozwój zarodków i rozwój blastocyst. Zasugerowano, że potrzebne są dalsze badania w celu poznania mechanizmu wpływu kofeiny na oocyty i na rozwój zarodków.

  1. "Delayed cleavage divisions and a prolonged transition between 2- and 4-cell stages in embryos identified as aneuploid at the 8-cell stage by array CGH" – S. Daviesa, D. Christopikoua, E. Tsorvaa, A. Karagiannia, A.H. Handysideb, M. Mastrominascaco Embryogenesis, Assisted Reproduction Unit, Maroussi Athens, Greece; University of Leeds, Institute of Integrative and Comparative Biology, Leeds, United Kingdom; Embryogenesis, Assisted Reproduction Unit, Marousi Athens, Greece
  2. "How does aneuploidy affect embryo morphology and development from the cleavage to the blastocyst stage" – S . Alfarawatia, M. Polia, D. Wellsa, E. Fragouliba University of Oxford, Nuffield department of obstetrics and gynaecology, Oxford, United Kingdom; Reprogenetics UK, Reprogenetics UK, Oxford, United Kingdom
  3. "Chromosome abnormalities in oocytes and embryos: the origin and impact of aneuploidy" – E. Fragoulia, S. Alfarawatia, M. Konstantinidisb, S. Jaroudic, D. Wellsa Reprogenetics UK/ University of Oxford, Institute of Reproductive Sciences, Oxford, United Kingdom; University of Oxford, Nuffield Department of Obstetrics and Gynaeclogy, Oxford, United Kingdom; Reprogenetics UK, Institute of Reproductive Sciences, Oxford, United Kingdom
  4. "Prediction of pregnancy based on blastocyst morphological quality parameters in cycles with compulsory single blastocyst transfer" – E. Van den Abbeela, B. Balabanb, S. Ziebec, K. Lundind, B.M. Kleine, L. Helmgaardf, J.C. Arcefa University Hospital Ghent, Department of OB/GYN–Reproductive Medicine, Ghent, Belgium; American Hospital, IVF Center, Istanbul, Turkey; Rigshospitalet, Fertility Clinic, Copenhagen, Denmark; SU/Sahlgrenska, Reproductive Medicine, Gothenburg, Sweden; Ferring Pharmaceuticals, Biometrics (Global Clinical R&D), Copenhagen, Denmark; Ferring Pharmaceuticals, Reproductive Health (Global Clinical R&D), Copenhagen, Denmark
  5. "Caffeine treatment influences to embryo development and morphology in vitro fertilization in mice" – Y. Yokotaa, M. Yokotaa, H. Yokotaa, S. Satoa, M. Nakagawaa, M. Satoa, I. Anazawaa, Y. Arakib Yokota Maternity Hospital, ART Clinic, Maebashi Gunma, Japan; Insutitute for Advanced Reproductive Medical Technology, Laboratory, Maebashi Gunma, JapanWarning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/ESHRE-2012-okiem-embriologa.php on line 71

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/ESHRE-2012-okiem-embriologa.php on line 71

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/ESHRE-2012-okiem-embriologa.php on line 71