Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/Luteranie-o-in-vitro.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/Luteranie-o-in-vitro.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/Luteranie-o-in-vitro.php on line 32

Luteranie o in vitro
Autor:
Ks. Sławomir Sikora
Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie.


Polscy luteranie, zgodnie z Oświadczeniem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z kwietnia 2009, „opowiadają się za akceptacją stosowania metody in vitro jako drogi leczenia niepłodności, przy jednoczesnym stanowczym podkreśleniu sprzeciwu wobec tworzenia i przechowywania zamrożonych embrionów nadliczbowych bez wyraźnego celu późniejszej implantacji do organizmu matki.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP akceptuje stosowanie metody sztucznego zapłodnienia, rozumiejąc ją jako formę wspierania rodziny. Uważamy za moralnie dopuszczalne stosowanie metody sztucznego zapłodnienia gdy nasienie pochodzi od prawnego ojca. Nie wyrażamy aprobaty dla korzystania z obcych gamet, tudzież z pomocy matek zastępczych (surogatek). Małżeństwo, które nie może mieć dzieci i chce skorzystać z in vitro, powinno otrzymać od państwa wszelką, w tym także finansową, pomoc i moralne wsparcie ze strony Kościoła. Byłoby niewłaściwe, gdyby in vitro pozostało przywilejem dla zamożnych ludzi. In vitro powinno być dostępne dla małżeństw, zgodnie z ewangelicką etyką małżeńską i seksualną. Kościół luterański w Polsce nie podziela zastrzeżeń, wedle których in vitro grozi traktowaniem dziecka jako »jednego z dóbr konsumpcyjnych«. Zgodnie z taką argumentacją trzeba by przeciwstawiać się transplantacji, bo jest ona technicznym przedłużaniem życia. Podjęcie leczenia metodą in vitro jest ostatecznością, a nie kaprysem czy zachcianką niedoszłych rodziców. Jest to sposób, by skorzystać z postępu w medycynie dającego szansę, często jedyną, na potomstwo. Poddanie się procedurze in vitro wymaga skomplikowanego leczenia hormonalnego i powinno być poprzedzone głębokim namysłem małżonków… Kościół, formułując tezę o akceptacji procedury in vitro, odwołuje się do biblijnego nakazu płodności (1 Mż 1,28a). Rozpoznajemy, że jedynie Bóg jest źródłem życia (1 Mż 1,1 nn; Ps 36,10) i obdarza ludzi błogosławieństwem, jakim są dzieci. Ewangelicka etyka seksualna jest etyką rodziny i dlatego korzystanie z metody in vitro w celu rodzicielskiego spełnienia uważamy za godziwe. Jednocześnie Kościół głosi, że małżeństwo jest nade wszystko wspólnotą kobiety i mężczyzny, a fakt posiadania czy nie posiadania dzieci nie stanowi o wartości związku małżeńskiego. (Oświadczenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z kwietnia 2009 w sprawie dopuszczalności metody zapłodnienia in vitro). „Kościół luterański, głosząc szacunek dla życia, opowiada się za ochroną ludzkiego embrionu. Sprzeciwia się też wykorzystywaniu bezbronnych istot ludzkich dla celów badawczych” (Oświadczenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z kwietnia 2009 w sprawie dopuszczalności metody zapłodnienia in vitro). Niestety dzisiaj w Polsce metoda ta prowadzona jest w bardzo dowolny sposób. Dochodzi do traktowania embrionów w sposób niedopuszczalny. Dlatego nasz Kościół apeluje do rządu polskiego o jak najszybsze wprowadzenie legislacyjnych przepisów, które wymuszą godne traktowanie powstałych embrionów.

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/Luteranie-o-in-vitro.php on line 55

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/Luteranie-o-in-vitro.php on line 55

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/Luteranie-o-in-vitro.php on line 55