Numer III

ESHRE 2012 - okiem endokrynologa


ESHRE 2012 - okiem embriologa


Co konieczne, a co zbędne w diagnostyce niepłodności - jakie leczenie proponować?

Praktyczne zastosowanie oceny parametrów rezerwy jajnikowej w przewidywaniu uzyskania ciąży podczas zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego


Perspektywy zastosowania atosibanu w leczeniu niepłodności
Skuteczność miejscowego, kontrolowanego urazu endometrium (local endometrial injury, LEI) w poprawie wyników u pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji

MEGASET – główne wnioski wynikające z randomizowanego badania porównującego skuteczność wysoko oczyszczonej menotropiny (Menopur) i rekombinowanej folikulotropiny (rFSH) w cyklach z antagonistą GnRH i transferem pojedynczej blastocysty

Pół roku doświadczeń z laparoskopią przezpochwową


Co nowego w medycynie rozrodu, czyli przegląd piśmiennictwa


Luteranie o in vitro

Medycyna estetyczna w embriologii