Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/4/25-lat-metody-pozaustrojowego-zaplodnienia-w-polsce.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/4/25-lat-metody-pozaustrojowego-zaplodnienia-w-polsce.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/4/25-lat-metody-pozaustrojowego-zaplodnienia-w-polsce.php on line 32

25 lat metody pozaustrojowego zapłodnienia w Polsce
Autor:
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński
Kierownik Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Specjalista ginekolog-położnik, endokrynolog. Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1997 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2002 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację na tytuł profesora medycyny. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Towarzystwa Biologii Rozrodu, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem niepłodności. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest biologia molekularna oraz endokrynologia ginekologiczna.


Minęło już 25 lat od urodzenia się w Białymstoku pierwszego w Polsce dziecka poczętego metodą pozaustrojowego zapłodnienia. Niewątpliwie data 12.11.1987 roku oznacza początek rozwoju polskiej medycyny rozrodu. Pamiętam taki dzień w 1985 roku, kiedy profesor Marian Szamatowicz po powrocie z Goeteborga zapowiedział, że w Klinice Ginekologii rozpoczynamy pracę nad wdrożeniem leczenia niepłodności metodą IVF. Wtedy prawie nic nie wiedziałem o tej metodzie, a po pierwszych przeczytanych artykułach raczej sceptyczne pomyślałem, że uda się nam ją zastosować. Dzisiejszy dorobek całej polskiej medycyny rozrodu to historia znaczona rozwojem licznych, bardzo dobrych ośrodków leczenia niepłodności i urodzeniami naszych dzieci. Trudno jednak nie zauważyć w tej historii niekończącej się, jałowej dyskusji polityków, ideologów i mediów o dopuszczalności stosowania metody leczenia niepłodności. Z perspektywy lat, jako osoba od początku kariery zawodowej związana z leczeniem niepłodności, historią tą żyłem i myślę trochę nieskromnie, że i ją tworzyłem.

Tak dostojny jubileusz podsumowujący wysiłek i dorobek Nas wszystkich wymagał uhonorowania godnym sympozjum. I tak się stało. W dostojnym nowym gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku odbyło się w dniach 16 – 17 listopada 2012 roku sympozjum „Postępy w leczeniu niepłodności – 25 lat dziecka z In vitro”. Największą niespodziankę sprawiła Magda, nasze pierwsze dziecko. Do końca nie było pewne czy przyjedzie, ale była i po raz pierwszy pokazała się publicznie. To dzięki jej osobie nasze sympozjum trafiło do czołówek wszystkich polskich serwisów informacyjnych. Serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Nasz Bocian i Pani Małgorzacie Tkacz Janik za zorganizowanie konferencji prasowej. Pojawiły się na niej dzieci, które brały udział w sesji zdjęciowej do Kalendarza Bocianowego. To była bardzo wzruszająca konferencja, a dzieci wspaniałe, bo jak mówią ich rodzice, są one szczególne, wymarzone i długo, czasami bardzo długo wyczekiwane. A tak naprawdę są takie same jak miliony ich rówieśników niosących szczęście rodzinom. Debata społeczna otworzyła drugi dzień sympozjum. Debatę prowadził senator Włodzimierz Cimoszewicz, a udział wzięli tak znamienici goście jak wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka, prof. Irena Tomicka, przedstawicielka organizacji pacjentów Anna Krawczak, profesorowie Jacek Hołówka, Zbigniew Szawarski, Marian Szamatowicz, dr Marek Balicki. Ta debata była przykładem jak można rozmawiać bez emocji o trudnych problemach etycznych, filozoficznych, o interesie demograficznym kraju.

W części naukowej Sympozjum zaszczycili wykładami: prof. Paul Devroey, prof. Jean – Noel Huges, prof. Samir Hamammah, prof. Marek Zygmunt, prof. Nafis Rahman, prof. Gad Potashnik, dr Anna Karina Henningsen, dr Andy Glev, dr Serge Careau, dr Jaco Meyer, dr Csaba Pribenszky. Przyznacie Państwo, że na polskich sympozjach rzadko można spotkać tak liczną ekipę znakomitych zagranicznych naukowców. Do tej grupy należy dołączyć licznych przedstawicieli nauki polskiej zajmujących się medycyną rozrodu Wszystkie wykłady mogą Państwo wysłuchać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu www.rozrodczosc.pl. Zapewniam warto. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na wystąpienie prof. Leszka Pawelczyka. Prof. Leszek Pawelczyk mówił o celach i zadaniach powołanego Ośrodka studiów nad płodnością człowieka, którego naczelnym zadaniem powinno być uporządkowanie dyskusji na temat problemów związanych z medycyną rozrodu i leczeniem niepłodności oraz wprowadzeniem niezbędnych regulacji w środowisku medycznym poprzez organizowanie działań edukacyjno – szkoleniowych oraz inicjowanie międzydyscyplinarnej, eksperckiej wymiany wiedzy, prowadzenie edukacji społecznej, wypracowywanie standardów postępowania w zakresie niepłodności i zaburzeń endokrynologicznych. Ośrodek starałby się pozycjonować problemy płodności i niepłodności w perspektywie szerszej niż dyskusja ideologiczno – polityczna, nagłaśniał te problemy, ale w sposób merytoryczny. Ośrodek będzie również wspierał działania na rzecz rozwoju polskich badań naukowych nad problematyką rozrodczą.

Myślę, że dobrze się stało, że sympozjum odbiło się dużym echem w mediach. To był ważny głos o konieczności racjonalnego spojrzenia na problemy płodności naszego współczesnego społeczeństwa


Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/4/25-lat-metody-pozaustrojowego-zaplodnienia-w-polsce.php on line 60

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/4/25-lat-metody-pozaustrojowego-zaplodnienia-w-polsce.php on line 60

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/4/25-lat-metody-pozaustrojowego-zaplodnienia-w-polsce.php on line 60