Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/4/W-najnowszym-numerze-BMJ-John-Appleby-pisze-o-zmieniajacej-sie-dlugosci-zycia.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/4/W-najnowszym-numerze-BMJ-John-Appleby-pisze-o-zmieniajacej-sie-dlugosci-zycia.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/4/W-najnowszym-numerze-BMJ-John-Appleby-pisze-o-zmieniajacej-sie-dlugosci-zycia.php on line 32

W najnowszym numerze BMJ John Appleby pisze

o zmieniającej się długości życia.
Autor:
Dr n. med. Anna Janicka
Od 2014 roku jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR), a także członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE). Od 2010 roku bezpośrednio angażuje się w realizację programów: „European IVF Monitoring (EIM)” na rzecz ESHRE oraz „Oocyte donation study” realizowanego dla the Cross Border Reproductive Care ESHRE – Taskforce. Reprezentant Polski w Komitecie Przedstawicieli Krajowych ESHRE (the Committee of National Representatives) w kadencji przypadającej na lata 2014 – 2017.


Minął prawie wiek od czasu, kiedy brytyjski monarcha zaczął wysyłać życzenia do miesz-kańców z okazji ich setnych urodzin. W 1917r. król Jerzy V wysłał łącznie 24 wiadomości do stulatków. Do 1952r. Ilość ta wzrosła ponad 10-krotnie – osób, które ukończyły 100 lat było już 255, w 2011 r. liczba ta wzrosła prawie 40-krotnie - do 9736!

Według Narodowego Urzędu Statystycznego Wielkiej Brytanii liczba obywateli, którzy osiągną co najmniej 100 lat będzie wciąż wzrastać. Przewiduje się, że około 13% dziewcząt urodzonych w 1951 roku dożyje roku 2051. Dla dziewczynek urodzonych w 2013 roku odsetek tych, które przekroczą wiek 100 lat szacowany jest na prawie 40%, a dla dziewczynek urodzonych w 2060 r. – na około 60%.

Trend ten obserwowany jest nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie. Wang i wsp. w swoich badaniach prowadzo-nych od 1970 r. i obejmujących 187 krajów stwierdzili znaczący wzrost długości życia w praktycznie wszystkich krajach. Wzrost śmiertelności zaobserwowano jedynie na Białorusi, Ukrainie, Lesotho i Zimbabwe, głównie z powodu nadużycia alkoholu i HIV/AIDS. Jednakże średnia długość życia w 2010 r. wzrosła ogólnie o 1/5 w stosunku do roku 1970. Odnotowano również spadek śmiertelności wśród dzieci – liczba zgonów u dzieci w wieku poniżej 5 lat spadła o 60%.

Mimo ogólnie obserwowanej poprawy w długości życia różnice między płciami, grupami społecznymi i państwami pozostają znaczące. W analizie brytyjskiej z lat 2001-2003 przeprowadzonej przez White'a i wsp., średnia długość życia kobiet urodzonych w I klasie społecznej wyniosła 80 lat, a w V klasie - 68,6 lat.

Wiadomość o wzroście długości życia jest na pewno miła i pożądana, gorzej jeśli te dodat-kowe lata upływają w bólu i dyskomforcie. Jak będzie wyglądał w przyszłości aspekt zdrowotny jest kwestią dyskusyjną. W Wielkiej Brytanii na przykład, w ciągu dwóch dziesięcioleci, od 1990 r., długość życia kobiet w zdrowiu zwiększyła się o 3%, ale całkowita długość życia o 4,6%.

Lepsze standardy życia, edukacja i opieka zdrowotna pozwoliły nam dłużej cieszyć się życiem. Ponieważ coraz więcej ludzi dożywa starszego wieku, pojawiły się niepokojące myśli, co się stanie z naszą populacją? Czy nastąpi przerost ludności? John Appleby uspokaja: „To bardzo mało prawdopodobne”. Co prawda przewiduje się dalszy wzrost długości życia w nadchodzących dekadach, ale już w słabnącym tempie. Ponadto obser-wuje się w rodzinach naturalną regulację poczęć w zależności od długości życia – współczesne pary coraz później decydują się na posiadanie potomstwa, a w wielu krajach odnotowuje się wręcz spadek dzietności.

Rekordzistką życia jest Francuzka Jeanne Louise Calment. Urodzona 21 lutego 1875, Jeanne zmarła w domu opieki w Arles, w południowej Francji, w dniu 4 sierpnia 1997 roku, przeżywszy 122 lata i 164 dni. Jest jedyną osobą w historii, która ponad wszelką wątpliwość przekroczyła wiek 120 lat. Jej żywotność została dokładnie naukowo udokumentowana. Jeanne Calment przeżyła całą swoją rodzinę: męża, jedyną córkę i wnuka. Była świadkiem wielu waż-nych wydarzeń, które ukształtowały świat, dotyczących praktycznie wszystkich dziedzin życia: społecznych, politycznych, nauko-wych i technologicznych. W trakcie jej życia wybuchły dwie wojny światowe, powstała telewizja, wynaleziono samochód, samolot i wiele innych, które dzisiaj są naturalnymi elementami naszej egzystencji. Prezydent Jacques Chirac nazwał ją „babcią wszystkich Francuzów”. Jeanne Calment niezwykle długo cieszyła się dobrym zdrowiem i prowadziła aktywny tryb życia. W wieku 85 lat zaczęła ćwiczyć szer-mierkę i do 100. urodzin jeździła na rowerze. Chodziła samodzielnie aż do czasu, gdy na miesiąc przed 115. urodzinami upadła i zła-mała kość udową. Jean zagrała siebie w wie-ku 114 lat w filmie „Vincent and Me” (Can 1990), stając się najstarszą aktorką filmową. Jej kluczem do długiego życia była oliwa z oliwek, porto i czekolada. Według nie-potwierdzonych źródeł Jeanne Calment zjadała prawie kilogram czekolady tygod-niowo. Od 21. roku życia aż do wieku 117 lat paliła papierosy. Jej humor był ostry aż do śmierci. Na pożegnanie gości: "Do widzenia i być może do zobaczenia w przyszłym roku?" odpowiadała: "Nie widzę powodów, dlaczego by nie! Według mnie nie wyglądasz tak źle."

Źródło:
1. John Appleby: How long can we expect to live? BMJ2013;346:f331.
2. http://www.guinnessworldrecords.com/Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/4/W-najnowszym-numerze-BMJ-John-Appleby-pisze-o-zmieniajacej-sie-dlugosci-zycia.php on line 70

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/4/W-najnowszym-numerze-BMJ-John-Appleby-pisze-o-zmieniajacej-sie-dlugosci-zycia.php on line 70

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/4/W-najnowszym-numerze-BMJ-John-Appleby-pisze-o-zmieniajacej-sie-dlugosci-zycia.php on line 70