Numer V

Rola hormonu wzrostu w leczeniu niepłodności technikami rozrodu wspomaganego medycznie

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 w klinice medycyny rozrodu

Znaczenie witaminy D3 i jej niedoboru u kobiet poddawanych technikom wspomaganego rozrodu

Testosteron - nie tylko męski drapieżca

Różne oblicza IVM

Ocena wpływu czynnika stymulującego kolonie granulocytów (G-CSF) na cienkie niereaktywne endometrium u kobiet podchodzących do zapłodnienia pozaustrojowego

ESHRE Londyn - Sprawozdanie
39 doroczny zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ASRM) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Niepłodnościowych (IFFS) w Bostonie