Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/7/1.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/7/1.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/7/1.php on line 32

Informacje na temat specjalizacji w dziedzinie EGiR
Autor:
Prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński
Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu


Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uporządkowało zasady szkolenia wysokospecjalistycznego w ginekologii i położnictwie i obok w ginekologii wprowadziło dwie nowe, długo oczekiwane specjalizacje: perinatologię oraz endokrynologię ginekologiczną i rozrodczość. Specjalizacje te dostępne są tylko dla lekarzy, którzy uzyskali specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Powołany przez Dyrektora CMKP dziesięcioosobowy Zespół Ekspertów (w tym przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Endokrynologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego), pracujący pod kierunkiem konsultanta krajowego, w okresie od października 2013 r. do stycznia 2014 r. wypracował i przedstawił Ministrowi Zdrowia program specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości (EGiR), który zakładał pierwotnie szkolenie 30 miesięczne. Na skutek zaleceń Ministra Zdrowia, mających na celu skracanie szkoleń specjalizacyjnych, Zespół Ekspertów zmodyfikował program kształcenia w kwietniu 2014 r. i skrócił, zgodnie z ministerialnymi rekomendacjami, szkolenie do minimalnego okresu, tj. 24 miesięcy. W większości państw europejskich oraz w USA, Kanadzie i Australii szkolenie w dziedzinie EGiR trwa trzy lata, aczkolwiek są również modele szkoleniowe (np. niektóre kraje związkowe w Niemczech) zakładające dwuletni okres kształcenia. Ostateczny program specjalizacji, wraz z modyfikacjami naniesionymi przez Ministerstwo Zdrowia, bez zgody Zespołu Ekspertów, został podpisany przez Ministra Zdrowia w dniu 11 czerwca 2014 r. (http://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2014/0799-program-1.pdf)

Zespól Ekspertów przygotowujący program specjalizacji w dziedzinie EGiR założył sobie stworzenie nowoczesnego programu specjalizacyjnego dostosowanego do warunków polskich, ale jednocześnie zgodnego z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Położnictwa i Ginekologii (EBCOG - European Board and College of Obstetrics and Gynecology) oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE – European Society for Human Reproduction and Embryology). Uzyskanie takiej kompatybilności może umożliwić w przyszłości akredytację ośrodków szkolących przez EBCOG oraz uznawanie polskiej specjalizacji na terytorium całej UE.

Program specjalizacyjny zakłada odbycie obowiązkowych staży kierunkowych w endokrynologii ginekologicznej (4 m-ce), rozrodczości i niepłodności (4 m-ce), w ośrodku wspomaganego rozrodu (5 m-cy, w tym tygodniowy staż w laboratorium embriologicznym, tygodniowy w pracowni andrologicznej oraz dwutygodniowy w poradni andrologicznej), endoskopii ginekologicznej (5 m-cy), endokrynologii dorosłych (2 m-ce), endokrynologii dziecięcej (1 m-c) oraz diabetologii (1 tydzień).

Program specjalizacyjny definiuje, że każdy specjalizant musi wykonać samodzielnie i asystować w określonej liczbie procedur wykonywanych w dziedzinie EGiR, w tym w inseminacjach domacicznych, punkcjach jajników, transferach zarodków, histerosalpingografiach lub HyCoSy oraz badaniach ultrasonograficznych. Dodatkowo od każdego specjalizującego się w EGiR oczekuje się wykonania (samodzielnie i asysty) określonej liczby laparoskopii i histeroskopii zgodnie ze standardami trudności endoskopowych operacji ginekologicznych określonymi przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Ginekologicznej (ESGE). Zakłada się, że specjalizant potrafi samodzielnie wykonać średniozaawansowane histeroskopie i laparoskopie oraz potrafi asystować do zaawansowanych operacji laparoskopowych.

W trakcie programu specjalizacyjnego obowiązkowym jest również zaliczenie następujących kursów specjalizacyjnych, rekomendowanych prze Zespół Ekspertów:
1. Wprowadzenie do specjalizacji z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. (2 dni)
2. Podstawy endokrynologii ginekologicznej – fizjologia i patologia. (3 dni)
3. Niepłodność i techniki wspomaganego rozrodu. (3 dni)
4. Elementy epidemiologii, statystyki oraz metodologii badań klinicznych w endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. (2 dni)
5. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość – najnowsze doniesienia. (kurs atestacyjny, 5 dni).

Ponadto zgodnie z wymogami ustawowymi obowiązkowe są również kursy w zakresie prawa medycznego (3 dni), ratownictwa medycznego (5 dni), zdrowia publicznego (5 dni) oraz orzecznictwa lekarskiego (3 dni).

We wrześniu 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Akredytacyjnej oceniającej ośrodki zamierzające prowadzić szkolenie w dziedzinie EGiR. Zgodnie z sugestiami konsultanta krajowego i Zespołu Ekspertów przygotowującego program specjalizacyjny w dziedzinie EGiR, przy ocenie aplikujących ośrodków, Komisja Akredytacyjna bazowała na kryteriach pierwotnie umieszczonych w programie specjalizacyjnym, które odpowiadały minimalnym wymogom akredytacyjnym proponowanym przez EBCOG i ESHRE. Akredytacja ośrodków szkolących oraz przyznanie miejsc szkoleniowych umożliwi właściwe rozpoczęcie długo oczekiwanego programu specjalizacyjnego w dziedzinie EGiR.


Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/7/1.php on line 73

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/7/1.php on line 73

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/7/1.php on line 73