Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/8/2.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/8/2.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/8/2.php on line 32

Studium przypadku – raport
Autor:
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński
Związany z Kliniką Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej KRIOBANK. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Towarzystwa Biologii Rozrodu, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.


32-letnia pacjentka z 4-letnim wywiadem niepłodności idiopatycznej. Przeprowadzone zostały 3 nieudane cykle stymulacji jajeczkowania cytrynianem klomifenu w wywiadzie.

Profil hormonalny w początkowej fazie folikularnej: FSH – 12,43 IU/ ml; LH – 8,67 I/ ml; estradiol – 25 pg/ ml; progesteron – 0,87 ng/ ml. Badanie nasienia wykazało normozoospermię (42 mln plemników/ ml).

Pierwszy program zapłodnienia pozaustrojowego in vitro przeprowadzono drogą długiego protokołu z agonistą GnRH (Diphereline SR 3,75 mg w 21. dniu cyklu). Miesiąc przed rozpoczęciem leczenia zastosowano 2-składnikową antykoncepcję doustną. Po desensybilizacji przysadki rozpoczęto kontrolowaną stymulację jajeczkowania z początkową dawką gonadotropin 300 IU dziennie, w protokole rFSH/ HMG przez 13 dni. Uzyskano wzrost 2 pęcherzyków Graafa, z tego w drodze punkcji 2 wzgórki jajonośne, a z tego 2 oocyty klasy MII. Po przeprowadzeniu zapłodnienia uzyskano 2 zarodki w stadium 2. przedjądrzy, które transferowano w 1. dobie po zapłodnieniu do jamy macicy. Ciąży nie uzyskano.

Drugi program zapłodnienia pozaustrojowego in vitro przeprowadzono drogą długiego protokołu z krótko działającym agonistą GnRH (Triptorelina 0,1 mg od 21. dnia cyklu przez 7 dni, następnie 0,05 mg Triptoreliny dziennie przez kolejne 28 dni). Program zapłodnienia pozaustrojowego in vitro przeprowadzono drogą długiego protokołu z agonistą GnRH (Triptorelina 3,75 mg w 21. dniu cyklu). Miesiąc przed rozpoczęciem drugiego programu stymulacji zastosowano terapię hormonem wzrostu 0,8 mg 3 razy w tygodniu podskórnie aż do momentu punkcji jajników. Po desensybilizacji przysadki rozpoczęto kontrolowaną stymulację jajeczkowania z dawką początkową gonadotropin 300 IU dziennie w protokole rFSH/ HMG przez 15 dni. Uzyskano wzrost 7 pęcherzyków Graafa, z tego w drodze punkcji 7 wzgórków jajonośnych, a z tego 7 oocytów klasy MII. Po zapłodnieniu uzyskano 3 zarodki. Pozostałe zarodki nie wykazywały dalszego rozwoju embrionalnego. Jeden zarodek w stadium 7B transferowano w 3. dobie po zapłodnieniu do jamy macicy. Ciąży nie uzyskano. Dwie blastocysty inkubowano do 5. doby i zamrożono w stadium 3AB i 2BC.

Następnie po hormonalnej synchronizacji endometrium w protokole rFSH/ HMG/ Letrozol wykonano transfer 2 rozmrożonych zarodków, nie uzyskując ciąży.

Trzeci program zapłodnienia pozaustrojowego przeprowadzono drogą krótkiego protokołu z antagonistą GnRH (Cetrorelix 0,1 mg od 5. dnia stymulacji) w protokole rFSH/ HMG z dawką początkową gonadotropin 450 IU dziennie. Trzy miesiące przed rozpoczęciem 3. programu stymulacji zastosowano ciągłą terapię hormonem wzrostu 0,8 mg 3 razy w tygodniu podskórnie aż do momentu punkcji jajników. Leczenie wspomagające błonę śluzową macicy: Sildenafil 4 x dziennie a 2,5 mg dopochwowo przez 4 pierwsze dni stymulacji oraz Letrozol 2 x 1 tabletka przez pierwsze 5 dni stymulacji. Uzyskano wzrost 11 pęcherzyków Graafa, z tego w drodze punkcji 11 wzgórków jajonośnych, a z tego 6 oocytów klasy MII. Po zapłodnieniu uzyskano 3 zarodki inkubowane do 5. doby. W 5. dobie po zapłodnieniu transferowano 2 blastocysty klasy 4BB i 4AA. Pozostałe 3 blastocysty zamrożono w stadium 4AB, 4BB i 4AC. Uzyskano ciążę pojedynczą, wewnątrzmaciczną, która była monitorowana w ośrodku do 12. tygodnia.


Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/8/2.php on line 63

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/8/2.php on line 63

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/8/2.php on line 63