Numer VIII

Zastosowanie aplikacyjne impulsów laserowych w IVF


Studium przypadku – raportZachowanie płodności w chorobie nowotworowej – aktualna sytuacja w Polsce