Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/9/8.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/9/8.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/9/8.php on line 32

ESHRE - okiem embriologa
Autorzy:
Mgr Joanna Szczyglińska
Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, embriolog kliniczny Europejskiego Towarzystwa Reprodukcji Człowieka i Embriologii (ESHRE), diagnosta laboratoryjny, członek ESHRE oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Zastępca Kierownika Laboratorium In Vitro INVICTA w Warszawie.

Dr n. biol. Monika Jagiełło
Embriolog kliniczny Europejskiego Towarzystwa Reprodukcji Człowieka i Embriologii (ESHRE), diagnosta laboratoryjny, członek ESHRE oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Zastępca Kierownika Laboratorium In Vitro INVICTA we Wrocławiu.

Współautorzy:
Dr n. med. Iwona Chromik, Mgr Irena Duś, Mgr Katarzyna Kretek

Na 31. kongres ESHRE wyruszyłyśmy do Portugalii 12 czerwca. Lizbona przywitała nas – jak na czerwiec – zaskakująco niską temperaturą. Nazajutrz miałyśmy wziąć udział w egzaminie dla embriologów ubiegających się o certyfikację ESHRE. Aby dobrze się do niego przygotować należało zapoznać się z rekomendowanymi przez towarzystwo i umieszczonymi na jego stronie źródłami wiedzy. Wśród wielu pozycji z literatury fachowej, jakie powinien znać współczesny embriolog, znajdują się m.in. artykuły dotyczące oceny nasienia, komórek i zarodków oraz podręczniki na temat biologii komórki, genetyki, fizjologii człowieka i embriologii. Nie brakuje również piśmiennictwa dotyczącego dobrej praktyki laboratoryjnej i kontroli jakości w laboratorium in vitro oraz Dyrektyw Europejskich (European Union Tissues and Cells Directoves).

Przebieg egzaminu zrobił na nas duże wrażenie. Pilnowano nas bardziej niż na maturze :). Na stole można było mieć tylko wodę, długopis i zegarek. Nawet torebkę z dokumentami zostawiało się w rogu sali. W tym roku swój egzamin pisały po raz pierwszy pielęgniarki i położne, zatem zdających było naprawdę wielu. Mimo to egzamin przeprowadzony został z dbałością o każdy szczegół. Trwał dwie godziny zegarowe i składał się ze stu pytań zamkniętych. Zdecydowana większość z nich dotyczyła zagadnień, z którymi embriolog spotyka się lub może się spotkać w swojej codziennej pracy. Test sprawdzał nie tylko wiedzę dotyczącą szeroko pojętej embriologii, ale również wymagał bardzo dobrej znajomości biologii komórki. Należało także wykazać się wiedzą z zakresu fizjologii cyklu miesięcznego i pierwszego trymestru ciąży, a także z obszaru genetyki człowieka.

Jeśli chodzi o stopień trudności, były to pytania mocno zróżnicowane – od podstawowych zagadnień, aż po tematy, w których trudno było wskazać jednoznaczną odpowiedź... Mimo to opuszczałyśmy centrum kongresowe dość zadowolone. Jednak niepewność co do wyniku towarzyszyła nam jeszcze do 15 lipca, kiedy dowiedziałyśmy się, że… zdałyśmy!!!

W niedzielę (14 czerwca 2015) odbywały się prekongresy. Interesująca była sesja poświęcona aktualnym problemom dotyczącym diagnostyki nasienia. W większości wystąpień podkreślano, że istotnym kryterium w ocenie nasienia, a co za tym idzie przy wyborze odpowiedniego plemnika do procedury ICSI, powinien być ruch plemników. Szczególną uwagę powinno zwracać się na plemniki hiperaktywne. Interesujące okazały się także prace dotyczące wykorzystania antyoksydantów w hodowli zarodków. Niestety, obecnie nie wiadomo, jakich substancji powinno się używać i jak je stosować w celu poprawy jakości DNA gamet użytych do procedur rozrodu wspomaganego medycznie.

Od poniedziałku do środy odbywał się już właściwy kongres. To niesamowite móc zobaczyć, ile osób na całym świecie zajmuje się problemem niepłodności, z jakimi możliwościami leczenia oraz jego ograniczeniami mają do czynienia lekarze klinicyści w innych krajach.

Wśród wielu zaplanowanych sesji każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dla nas – embriologów – najciekawsze okazały się te, związane z udoskonaleniem hodowli oraz witryfikacji komórek jajowych i zarodków.

Jedną z ciekawszych prezentacji był wykład pt. Embryo quality scoring: A correlation between trophoectoderm development and aneuploidy rate in developing blastocysts, którego autorem był Joshua Blazek (USA). Prelegent przedstawił wyniki badań wskazujące na istnienie zależności pomiędzy morfologią trofoektodermy a występowaniem w zarodku aneuploidii. Pokazał, że blastocysty, których trofoektoderma otrzymała klasę A w skali Gardnera, wykazywały wyższy wskaźnik prawidłowości chromosomowych (79,31%) niż blastocysty, których trofoektoderma otrzymała klasę B (60,51%) lub klasę C (38,66%). W przeprowadzonym badaniu nie wykazano korelacji pomiędzy stopniem wylęgania blastocysty czy jakością węzła zarodkowego a występowaniem aneuploidii w zarodku. W diagnostyce PGD zastosowano metody aCGH lub NGS.

Kolejnym interesującym wystąpieniem był wykład pt. Embryos with cell division aberrations monitored by time-lapse imaging in a PGS program: are they able to develop into euploid blastocysts? wygłoszony przez Cristinę Lagallę (Włochy). Autorka przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych na 89 zarodkach, które wykazywały zaburzenia podziałów komórkowych we wczesnym etapie rozwoju. Większość zarodków z takimi zaburzeniami podziałów zatrzymuje się w rozwoju. W opisywanym badaniu 70 zarodków zatrzymało się w rozwoju, a 19 rozwinęło się do stadium blastocysty, na którym można było wykonać biopsję trofoektodermy w celu określenia statusu genetycznego embrionu. Pięć blastocyst okazało się aneuploidalnych, z kolei w 14 wykazano prawidłową liczbę chromosomów. Zarodki, które wykazują zaburzenia podziałów komórkowych we wczesnym etapie, ale rozwijają się do stadium blastocysty i mają prawidłową liczbę chromosomów podczas kompaktowania, czyli tworzenia moruli, wyrzucają poza skompaktowaną masę zarodka pojedyncze komórki. Analiza tych komórek wykazała, że mogą one być aneuploidalne w odniesieniu do odpowiadających komórek trofoektodermy powstającej blastocysty. Pokazało to potencjalny mechanizm tzw. samonaprawy w zarodkach mozaikowych.

W przedstawionym badaniu wszystkie blastocysty o prawidłowej liczbie chromosomów pochodziły z częściowo skompaktowanych moruli, podczas gdy całkowicie skompaktowane morule rozwijały się w aneuploidalne blastocysty.

W wykładzie Single step versus sequential culture medium: effects on embryo development, genetic and clinical outcomes Catello Scarica (Włochy) porównał częstość tworzenia się i rozwoju blastocyst, częstość występowania aneuploidii w zależności od rodzaju podłoża stosowanego do hodowli zarodków. Wyniki badań sugerują, że system hodowli bez zmiany podłoża ma pozytywny wpływ na rozwój zarodków. Zarodki hodowane w tym systemie wykazały nieznacznie wyższy wskaźnik rozwoju blastocyst w stosunku do zarodków hodowanych w mediach sekwencyjnych (45,4% v 43%). Różnice w częstości tworzenia blastocyst związane były z typem inkubatora, w jakim prowadzona była hodowla: 48,2% w inkubatorze typu embrioskop i 42,6% w standardowym inkubatorze. Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic we wskaźniku aneuploidii, jak również w występowaniu ciąż biochemicznych, poronień oraz we wskaźnikach implantacji między tymi grupami.

Naszą uwagę zwrócił także wykład pt. Effect of Oxygen Tension on Embryo Development and Live Birth in Clinical In Vitro Fertilization (IVF) – The Reproductive Medicine Network Physiologic Oxygen (PhOx) Study wygłoszony przez Christosa Coutifarisa (USA). Podczas prezentacji przedstawił on wyniki badań, które miały dać odpowiedź na pytanie, czy obniżone do 5% stężenie tlenu przy hodowli zarodków poprawia wskaźnik żywych urodzeń oraz czy ma korzystny wpływ na rozwój zarodków. Wykazano, że pomimo wzrostu współczynnika implantacji przy wykorzystaniu obniżonego stężenia tlenu w hodowli nie ma istotnej statystycznie różnicy dla wskaźnika żywych urodzeń przy prowadzeniu hodowli zarodków w 5% i 20% stężeniu tlenu. Niemniej jednak hodowla w 5% stężeniu tlenu skutkuje znaczącym wzrostem liczby blastocyst dostępnych do transferu i kriokonserwacji.

Ostatnią prezentacją, bardzo interesującą dla nas, ze względu na wykonywane w naszej klinice badania PGD, był wykład pt. Number of trophoectoderm cells removed for biopsy is correlated with first trimester miscarriage, który wygłosił Jorge Tena (Hiszpania). Na podstawie przeprowadzonych badań udowodniono, że pobranie ponad 10 komórek w czasie biopsji trofoektodermy zwiększa częstotliwość poronień w pierwszym trymestrze ciąży w przypadku zarodków o prawidłowej liczbie chromosomów. Badane zarodki podzielono na dwie grupy. W pierwszej z nich pobrano <10 komórek z trofoektodermy (105 blastocyst), a w drugiej więcej niż 10 komórek (56 blastocyst). Zarodki zostały przeanalizowane metodą aCGH. Te o prawidłowej liczbie chromosomów transferowano w szóstej dobie. Współczynnik ciąż klinicznych wyniósł 51,8%. Nie było różnic we współczynniku ciąż klinicznych pomiędzy grupą I a II, jednak zauważono wzrost poronień w pierwszym trymestrze u pacjentek, którym transferowano blastocysty po pobraniu więcej niż 10 komórek (6,3% w grupie I v 25% w grupie II).

Wyniki otrzymane w tym badaniu potwierdzają, że łożysko i tkanki pozazarodkowe odgrywają kluczową rolę we wczesnych etapach rozwoju zarodka w macicy. Biopsja powyżej 10 komórek w stadium blastocysty może być niekorzystna – nie tyle dla implantacji zarodka, co dla późniejszego jego rozwoju.

Reasumując, wykłady zaprezentowane podczas sesji embriologicznych ugruntowały i poszerzyły naszą dotychczasową wiedzę, jak również dały możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań. Wiele wystąpień było interesujących, a po nich toczyły się równie rzeczowe dyskusje. Wysłuchałyśmy także kilku prelekcji, które nie spełniły naszych oczekiwań, gdyż przedstawiały wnioski oczywiste z perspektywy obecnej wiedzy.

Oprócz wysłuchania wykładów można było obejrzeć plakaty (tzw. postery), na których wiele ośrodków prezentowało swoje osiągnięcia i spostrzeżenia. Nasza klinika przedstawiła aż trzy prace dotyczące zastosowania metody NGS (next-generation sequencing technology) w diagnostyce preimplantacyjnej. Wystawcy posterów zajmowali odrębny pawilon. To naprawdę trzeba było zobaczyć! Organizatorzy stworzyli również możliwość spotkania się z przedstawicielami firm produkujących i serwisujących sprzęt, na którym pracujemy; zapoznania z nowinkami technicznymi i wartościowymi rozwiązaniami ułatwiającymi codzienną pracę embriologa, a także zaopatrzenia się w ciekawe gadżety. Nam najbardziej spodobały się antystresowe piłeczki w kształcie komórek jajowych i plemników.

Uważamy, że każdy embriolog powinien choć raz wziąć udział w tego rodzaju spotkaniu – oderwać się od codziennej pracy, poszerzyć wiedzę i wymienić doświadczeniami z praktykami z całego świata.


Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/9/8.php on line 88

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/9/8.php on line 88

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/9/8.php on line 88